PIERWSZY TAKI W POLSCE

Wierzymy, że odpowiednio przygotowana kadra szkół może przeciwdziałać homofobii. Oddajemy w ręce osób prowadzących doskonalenie kadr nauczycielskich unikalny w skali Polski podręcznik trenerski dotyczący przeciwdziałania temu zjawisku oraz wsparcia pokrzywdzonych osób.

Umożliwia on samodzielne przygotowanie się do zajęć dla nauczycielek i nauczycieli oraz ich przeprowadzenie z wykorzystaniem zaproponowanego scenariusza.