PODRĘCZNIK

Kliknij poniżej aby pobrać podręcznik i materiały przydatne do przeprowadzenia zajęć. Korzystanie z nich odbywa się na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Link do treści licencji http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode