O PROJEKCIE

Paralaksa tła
 

Projekt „Szkoła bez homofobii” ma celu dostarczenie osobom doskonalącym kadrę nauczycielską szkół kompetencji i narzędzi do prowadzenia szkoleń i innych form doskonalenia związanych z przeciwdziałaniem i reagowaniem na przejawy homofobii. Dzięki temu tematyka przeciwdziałania homofobii szkolnej stanie się częściej przedmiotem doskonalenia kadr nauczycielskich, które nauczą się w jaki sposób przeciwdziałać temu zjawisku i wspierać pokrzywdzone osoby. Wierzymy, że pomoże to polskim szkołom stać się bezpieczniejszymi dla osób LGB, przyjaźniejszymi im i w większym stopniu otwartymi na ich potrzeby.

Paralaksa tła

W pierwszej części projektu zostały zebrane ‘dobre praktyki’. Prezentują one pochodzące z polskich szkół przykłady wartościowych działań przyczyniających się do przeciwdziałania homofobii i wsparcia pokrzywdzonych nią osób. Co ważne, zostały one zrealizowane nie tylko w dużych, ale także średniej wielkości i małych miastach. Pokazują one, że homofobia to zjawisko dotyczące wszystkich szkół w Polsce i każda z nich, niezależnie od lokalizacji, może przeciwdziałać temu zjawisku. Wśród zebranych ‘dobrych praktyk’ znalazły się zarówno przykłady niedużych działań, które mogą zostać zrealizowane przez jedną osobę jak i projektów wpływających na zmianę systemową, w skali całego kraju.

 

Efekty projektu, w tym podręcznik zostały zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej, przeznaczonej dla kadr systemu edukacji, osób kierujących szkołami i pracujących jako nauczycielki i nauczyciele.


Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Jego działania zostały zrealizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw UNESCO oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.